badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Cennik

         

  Pakiet Standard Pakiet Plus Pakiet Professional
Ilośc ankiet 1 5 bez limitu
Ilość użytkowników 10 50 bez limitu
Ilość odbiorców 100 400 bez limitu
Ilość wysyłek/miesiąc 1 3 bez limitu
Limit wysłanych maili 100 3000 bez limitu
Cena 200 zł. / rok 1 000 zł. / rok 10 000 zł. / rok
  Wybierz pakiet Wybierz pakiet Wybierz pakiet

 

Powyższe ceny dotyczą okresów rocznych i są podane w wartościach netto. Możliwe jest również ustalenie płatności miesięcznych, a także określenie ceny do specyficznie dostosowanego do potrzeb klienta pakietu usługi, włącznie z doradztwem. 

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"