badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Dlaczego warto

Barometr komunikacji to system, który stanowi wsparcie do zarządzania procesem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach. Umożliwia pomiar efektów, a przy tym charakteryzują go:

  • niska cena – w porównaniu do badań zlecanych na zewnątrz,
  • wygoda - zautomatyzowany i uproszczony proces przeprowadzania badań,
  • elastyczność – możliwość tworzenia kompleksowych kwestionariuszy badawczych jak i prostych ankiet,
  • baza do analiz i porównań międzyokresowych,
  • dostęp do wiedzy - baza szablonów oraz baza pytań, zawierająca gotowe rozwiązania, przygotowanie przez ekspertów.

Barometr wspomaga tworzenie ankiet. Zawiera przygotowane szablony, które możemy wykorzystać w każdej chwili. Ale posiada także obszerną i stale aktualizowaną bazę pytań, która pozwala samemu tworzyć kwestionariusze. Barometr to także szablony ankiet, które można w każdej chwili wykorzystać do tego by rozpocząć proces badawczy.

Realizacja procesu badawczego nie wymaga specjalnej wiedzy badawczej, choć jeśli ktoś chce, obszerną wiedzę może uzyskać w bazie wiedzy jaką zawiera system. Planując badania można zdefiniować czas wypełnienia przez pracowników czy kontrahentów, można zaprojektować wysyłki cykliczne, a także powiadamiać i przypominać odbiorcom o konieczności wypełnienia ankiety. Można także śledzić aktualny stan badania.

Po zakończeniu zbierania danych, system sam generuje raport. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie się z wynikami w każdym miejscu i czasie. Możliwe jest również dokonywanie porównań i zestawień międzyokresowych. Atrakcyjna wizualizacja wyników sprzyja prezentacjom dokonywanym na forach i w grupach docelowych. Ważnym atutem Barometru jest również możliwość eksportu danych dla zewnętrznych aplikacji.

Barometr pomaga zapobiegać sytuacjom kryzysowym. Dzięki niemu dowiadujemy się czy grożą nam w najbliższej przyszłości kryzysy na poziomie wizerunku, ale również jak im zapobiec.

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"