badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Kontakt

Exacto Sp. z o.o.

Biuro w Rzeszowie:

ul. Siemieńskiego 20 lok 38

35-234 Rzeszów

tel. 17 785 19 23

 

 

Biuro w Warszawie:

Al. Niepodległości 124/2

02-577 Warszawa

tel. 22 203 49 12

fax. 22 244 22 46

 

 

Dane Spółki:

Siedziba

ul. Sportowa 17/3

35-111 Rzeszów

 

NIP 8133602558

REGON 180484610

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy KRS

Numer wpisu do KRS: 0000337961

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
* - pola wymagane
Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"