badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

O barometrze

Barometr komunikacji to narzędzie, które ma za zadanie usprawnić komunikację. Narzędzie, które sprzyja skutecznemu wprowadzaniu zmian, które pozwala ocenić trendy jakie w zakresie komunikacji zachodzą w firmie. Badania dowodzą, że coraz więcej firm nie tylko chce profesjonalnie komunikować, ale również mierzyć efekty. Niestety często menedżerowie ulegają pokusie realizacji projektów badawczych niskim kosztem, wydają pieniądze bez przemyślenia, na badania robione np. przez sekretariat, które później są odkładane na półkę. To może i powinno się zmienić, gdyż Barometr komunikacji daje szanse taniego i profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych.

Barometr jest dla tych menedżerów, którzy poszukują rozwiązań, które będzie można wykorzystać w każdej chwili, którzy chcą unikać błędów pomiaru, a także dla tych, którzy chcą mieć wartościowy materiał do analizy i podejmowania decyzji.

Barometr daje odpowiedzi na pytania, które nurtują nas codziennie, a są to min. takie pytania jak:

 • Jakie są relacje wewnątrz firmy?
 • Jaka jest atmosfera w pracy?
 • Jaka jest skuteczność komunikacji wewnętrznej?
 • Jak pracownicy oceniają system motywowania?
 • Jak pracownicy oceniają szkolenia na które ich wysyłamy?
 • Jak jest oceniany przepływ informacji wewnątrz firmy?
 • Jak przestrzegane są zasady pracy i współpracy?
 • Jak wyglądają relacje z przełożonymi i współpracownikami?
 • Jak pracownicy oceniają możliwości swojego rozwoju/ szkolenia itd.?
 • Jak nas oceniają kontrahenci?
 • Czy grożą nam kryzysy? Jakie?
 • Jak są oceniane nasze produkty/usługi?

Właścicielem licencji oraz programu jest Agencja Komunikacji Marketingowej Exacto Sp. z o.o. Firma ta jest zespołem doradców biznesowych, ekspertów w takich dziedzinach jak: public relations, komunikacja, badania, socjologia, psychologia, ekonomia. Exacto to stały zespół doradców, wspieranych przez wybitnych znawców komunikacji i innych dziedzin nauki reprezentujących znakomite ośrodki naukowe i badawcze, takie jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i inne.

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"