badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Ankiety

Barometr komunikacji umożliwia tworzenie kwestionariuszy ankietowych na trzy sposoby:

  • samodzielne stworzenie kwestionariusza  w oparciu o własne pytania,
  • wybór jednego z wielu istniejących szablonów,
  • ułożenie kwestionariusza w oparciu o dostępną bazę pytań.

 

Tworząc ankiety w oparciu o bazę pytań lub szablonów można przygotować kwestionariusz w kilka minut. Otrzymujemy w systemie dostęp do wzorów, przygotowanych przez specjalistów metodologów. Rozbudowany kreator ankiet umożliwia dostosowanie gotowych wzorów do własnych potrzeb. Możliwe jest także stworzenie pełnej ankiety zupełnie od postaw.

 

Lista ankiet

Tworzenie ankiety - dane...

Wybór pytań z bazy pytań

Modyfikacja pytań

Właściwości pytania

Sortowanie pytań

Podgląd ankiety podczas...

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"