badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Wybrane projekty

Kryzysy wizerunkowe - badanie ilościowe

02-05-2019

Działa Badań i Analiz Strategicznych Exacto przy współpracy ze Związkiem firm PR realizuje projekt badawczy dotyczący oceny podatności na kryzysy wizerunkowe przedsiębiorstw działających we wiodących gałęziach polskiej gospodarki. Do tego celu wykorzystywany jest barometr komunikacji.

lista aktualności
Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"