badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Wybrane projekty

Badania dla PROT

20-12-2018

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto przygotował na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) badania ilościowe wśród mieszkańców Krakowa, Warszawy i Wrocławia dotyczące oceny województwa podkarpackiego w kontekście atrakcyjności turystycznej regionu. Do analiz wykorzystywano min. narzędzie jakim jest barometr komunikacji.

lista aktualności
Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"